هیچ چیز در این دنیا قطعی نیست؛ مگر مرگ و مالیات


تو زندگی کاری هر شخصی، اتفاقات زیادی میوفته…
نمیدونم شما هم برای زندگی شخصی و کاری خودتون، رسالت مشخصی رو انتخاب و برای محقق شدن اون هر روز تلاش می کنید یا نه…
من زمانی رسالت حرفه ای خودم رو انتخاب کردم که متوجه شدم میتونم با کسب علم و تجربه، به دیگران کمک کنم… گاهی اوقات این کمک جنس آموزشی داره و گاهی وقت ها مشاوره
تو این چندین و چند سال سابقه کاری حرفه ای، بسیاری موارد دیده ام که جهل به قانون در حوزه مالیات، ضرر و زیان های بسیار زیادی را به کسب و کارها وارد نموده است. به همین خاطر عزم خودم رو جزم کردم تا به 2 طریق به مردم کشورم کمک کنم:
1- آموزش مالیات
2- مشاوره مالیات
در حال حاضر نیز مؤسسه آقای مالیات در حوزه های تخصصی این حوزه، فعالیت میکند.